ARPharMСБМББЛС

EN

За Кодекса за оповестяване

През ноември 2013 г., Общото събрание на ARPharM прие свой Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, прилагайки принципите на Кодекса на EFPIA "Прозрачност на отношенията с медицинските специалисти".

Предимства за лекарите

Най-важният принцип на компаниите, членове на ARPharM е прозрачността. Това означава, че са налице ясни правила за сътрудничество с медицинските специалисти.

Предимства за пациентите

Доверието е стълб на отношенията лекар-пациент. Чрез прозрачността в сътрудничеството между заинтересованите страни в сферата на здравеопазването, пациентът може да е уверен, че всяко лечение, предписано от лекар, ще бъде полезно и насочено към неговото благосъстояние, а не е движено от икономически интереси.

Предимства за обществото

Обществените очаквания за прозрачност на системата непрекъснато нарастват. В очите на обществеността, целесъобразността на всяко сътрудничество в областта на здравеопазването е въпрос, който се следи внимателно. Кодексът за оповестяване на стойност на ARPharM отговаря на тази тенденция.

Прозрачността създава доверие!

През ноември 2013 г., Общото събрание на ARPharM прие  свой Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, прилагайки принципите на Кодекса на EFPIA "Прозрачност на отношенията с медицинските специалисти".

С новия кодекс, всички бъдещи предоставяния на стойност от страна на фармацевтичната промишленост, на лекари и други медицински специалисти, както и на организации в сферата на здравеопазването, ще се оповестяват публично.

Изтеглете: Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

Цялостната прозрачност насърчава още по-голямо засилване на доверието на пациентите в решенията за предписание на лекаря.

За кода за оповестяване

Предимства

Сътрудничеството между фармацевтичните компании и лекарите е доказало важността си и сега е регулирано от ясни принципи, залегнали в наредби и кодекси. Прозрачността, преди всичко, създава допълнително доверие във вече доказани партньорства. Посредством кодексите за оповестяване стават прозрачни и проследими финансовите взаимоотношения на компаниите, членуващи в Асоциацията, с лекарите, здравните специалисти и организации.

Повече

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи