ARPharMСБМББЛС

EN

За Кодекса

В края на ноември м.г., ARPharM прие Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации. Така ARPharM възприе стандартите, установени от Европейската асоциация на научноизследователската фармацевтична промишленост (EFPIA, www.efpia.eu) в Кодекса за прозрачност на EFPIA (приет: края на м. юни 2013 г.), в националния кодекс за България .

Според новия Кодекс за оповестяване на стойност, всички бъдещи предоставяния на стойност от страна на фармацевтичната промишленост към лекари и други медицински специалисти, както и организации в сферата на здравеопазването, трябва да бъдат публично достояние.

Като допълнение към установените норми в Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България  за поведение на ARPharM в отношенията с медицинските специалисти и Кодекс за взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтичната индустрия и пациентските организации в България - за поведение на ARPharM в работа с пациентските организации, новият Кодекс ще даде още по-стабилна основа на сътрудничеството.

Това развитие е важна стъпка към по-голяма прозрачност и укрепване на доверието на обществото като цяло в отношенията между дружествата и медицинските специалисти.

Основни разпоредби на Кодекса за прозрачност

Кодексът за оповестяване на стойност ще важи за всички компании, членуващи в ARPharM. Документацията включва всички преки и косвени плащания, както и обезщетения в натура от следните области:

Въз основа на два хипотетични примера, бихме искали накратко да илюстрираме как най-вероятно ще изглежда в бъдеще оповестяването, съгласно Кодекса за оповестяване на стойност.

Пример 1:

Д-р Иванов (за примера), Примерна улица №1 в 12345 Примерен град, ЕИК номер (ЕГН), е получил обезщетения в натура в размер на 1500 евро от фирма ABC Pharma в периода от 1-ви януари 2015 г. до 30 юни 2015 г., в рамките на договорно сътрудничество.

Пример 2:

През юли 2015 г., Примерна клиника, Примерна улица №4 в 56789 Примерен град, е получила финансово плащане в размер на 5000 евро от Pharma XYZ за научна консултация по тема Z.

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи