ARPharMСБМББЛС

EN

Важни дати

Считано от януари 2015 г., компаниите, членуващи в ARPharM, ще документират съответните данни. През 2016 г. ще се извърши първото оповестяване, на базата на информацията от 2015 г. Оповестената информация ще бъде достъпна също и на интернет страниците на компаниите.

Устойчив напредък

Сътрудничеството на фармацевтичната промишленост с медицинските специалисти е решаващ фактор за подобряване на грижите за пациентите. С цел да се гарантира, че благосъстоянието на пациента е винаги в центъра на всяко сътрудничество, фармацевтичната промишленост въвежда кодекси за поведение, които създават здрава, прозрачна и етична основа за сътрудничество.

Доброволниото саморегулиране засега е успешно. Въпреки това, очакванията на обществото непрекъснато се увеличават и в частност, очакванията за прозрачност на системата, които непрекъснато нарастват.

Фармацевтичната промишленост отговаря на тези тенденции, като работи с все по-голяма прозрачност и полага усилия да направи своята дейност колкото се може по-разбираема, с цел да се насърчи по-ясното разбиране на сътрудничеството между фармацевтичните дружества и медицинските специалисти. В крайна сметка, този, който няма какво да крие, не се страхува от прозрачността.

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи