ARPharMСБМББЛС

EN

Предимства

За лекарите

Най-важният принцип на компаниите, членове на ARPharM е прозрачността. Това означава, че са налице ясни правила за сътрудничество с медицинските специалисти. Това води до очевидни предимства за лекарите:

  • Лекарите не трябва да се лишават от информацията и допълнителното обучение, предлагани от фармацевтичната индустрия, тъй като те се основават само на обективни научни критерии.

  • За лекарите, правилата на ARPharM означават подобряване на тяхната работа и запазване на независимостта на лекаря и свободата на избор на терапията.

  • Лекарите могат да бъдат сигурни, че ще получат научно обоснована информация, която е от жизненоважно значение за осъществяване на лечението и в този вид служи на благосъстоянието на пациента.

  • При прозрачност в сътрудничеството, появата на конфликт на интереси може да бъде предотвратена още в началото.

За пациентите

Доверието е стълб на отношенията лекар-пациент. Чрез прозрачността в сътрудничеството между заинтересованите страни в сферата на здравеопазването, пациентът може да е уверен, че всяко лечение, предписано от лекар, ще бъде полезно и насочено към неговото благосъстояние, а не е движено от икономически интереси.

  • Дружествата, възприели кодексите на ARPharM, са приели да не влияят на лекарите в свободата на поръчки, терапия или с цел неетични начини за вземане на решения.

  • С оповестяването на плащания от страна на фармацевтичните дружества към медицинските специалисти, пациентите имат възможност сами да се уверят, че е налице етично сътрудничество.

  • В бъдеще, пациентите могат да проверят с коя компания си сътрудничи техният лекар и с каква цел.

За обществото

Обществените очаквания за прозрачност на системата непрекъснато нарастват. В очите на обществеността, целесъобразността на всяко сътрудничество в областта на здравеопазването е въпрос, който се следи внимателно. Кодексът за оповестяване на стойност на ARPharM отговаря на тази тенденция.

  • Чрез публикуването на плащанията, естеството и обхватът на сътрудничеството на фармацевтичните дружества с медицинските специалисти, стават още по-прозрачни.

  • В бъдеще всеки ще бъде в състояние да разбере защо даден лекар е влязъл в договорни отношения с определено дружество.

  • ARPharM, нейните дружества членки и лекарите, които сътрудничат с тях, по този начин отговарят на обществените искания за повече прозрачност.

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи