ARPharMСБМББЛС

EN

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM. ARPharM предлага тези линкове само за удобство, и включването на който и да било линк не означава обвързване на ARPharM или на уебсайта.

Доколкото линковете в този уебсайт могат да доведат до уебсайтове, които съдържат лични данни, ARPharM не може да поеме отговорност за неоторизиран достъп или загуба на лична информация, която е извън контрола на ARPharM.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт е само за общи информационни цели и не може да се разглежда като основа за вземане на бизнес, правни или други решения. Въпреки че ние се стремим да поддържаме информацията актуална и точна, ARPharM не поема ангажименти или гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, за пълнотата, точността, надеждността, уместността или достъпността по отношение на уебсайта или информацията, или свързаните графики, които се съдържат в уебсайта, по отношение на всякакви цели. Затова всеки, който разчита на тези линкове, го прави изцяло на свой собствен риск.

Въпреки, че се прави всичко възможно, този уебсайт да е активен и върви гладко, поради естеството на Интернет свързаните технологии, ARPharM не носи отговорност, ако уебсайтът е временно недостъпен поради технически проблеми (или по други причини) извън контрола на ARPharM, както и не носи отговорност за загуби или щети, претърпени в резултат на използването, достъпа или невъзможността за употреба или достъп до всичко, което се намира на този уебсайт.

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи