ARPharMСБМББЛС

EN

Политика за защита на личните данни

Политика на защита на личните данни предоставени чрез формите в сайта www.transparencybg.org

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

  • Личните данни, които попълвате в контактната форма на този сайт, се получават на официалната електронна поща info@transparencybg.org на администратор: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), ЕИК 121319187, адрес гр. София 1113, кв. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26.
  • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.
  • Гореспоменатите лични данни се обработват  от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) с цел да се даде отговор на Вашето запитване

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта:

  • НЕ се предоставят на трети лица.
  • НЕ се използват за профилиране.
  • НЕ се използват за директен маркетинг.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

  • Да искате достъп до личните данни.
  • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
  • Да правите възражения срещу обработването на данните.
  • Право на преносимост на данните.

Когато изпратите запитване чрез формата, намираща се на сайта www.transparencybg.org Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

Новини

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето…

[още]

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)…

[още]

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM.
[още]

Документи