top of page

История

History.jpg

Считано от януари 2015 г., компаниите, членуващи в ARPharM, ще документират съответните данни. През 2016 г. ще се извърши първото оповестяване, на базата на информацията от 2015 г. Оповестената информация ще бъде достъпна също и на интернет страниците на компаниите.

Устойчив напредък

Сътрудничеството на фармацевтичната промишленост с медицинските специалисти е решаващ фактор за подобряване на грижите за пациентите. С цел да се гарантира, че благосъстоянието на пациента е винаги в центъра на всяко сътрудничество, фармацевтичната промишленост въвежда кодекси за поведение, които създават здрава, прозрачна и етична основа за сътрудничество.

Доброволниото саморегулиране засега е успешно. Въпреки това, очакванията на обществото непрекъснато се увеличават и в частност, очакванията за прозрачност на системата, които непрекъснато нарастват.

Фармацевтичната промишленост отговаря на тези тенденции, като работи с все по-голяма прозрачност и полага усилия да направи своята дейност колкото се може по-разбираема, с цел да се насърчи по-ясното разбиране на сътрудничеството между фармацевтичните дружества и медицинските специалисти. В крайна сметка, този, който няма какво да крие, не се страхува от прозрачността.

Важни дати

За четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност

През юни 2019 г. за четвърта поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации в страната.

Предоставянето на стойност от една страна е за научноизследователска и развойна дейност, а от друга в подкрепа участието и организирането на научно-образователни събития като семинари, конференции и конгреси.

Правилата и условията на оповестяването са заложени в  Кодекса  за  оповестяване  на  Европейската  федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.

Над 66% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „прозрачността гради доверие“

През юни 2017 г. за втора поредна година фармацевтичната индустрия в Европа оповести предоставянето на стойност за научно-изследователска и развойна дейност както и към здравни организации и медицински специалисти, така и към техните професионални/съсловни организации - подпомагане или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари.

Правилата и условията на оповестяването са заложени в  Кодекса  за  оповестяване  на  Европейската  федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.

Членовете на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители  в България (ARPharM) също публикуваха данни за предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации в страната.

Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата "Прозрачността гради доверие"

На 28.06.2016 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) проведе информационна среща с представители на медиите. Поводът за срещата бе предстоящото публикуване на данни, предвидено в Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации.

През юни 2016 г. фармацевтичната индустрия в Европа ще оповести предоставянето на стойност за научно-изследователска и развойна дейност, както и към здравни организации и медицински специалисти и техните професионални/съсловни организации - подпомагане или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари.

Правилата и условията на оповестяването са заложени в Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.

ARPharM прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

На 26-ти ноември 2013 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации. Новият Кодекс изисква от началото на 2016 година всички членове на организацията да оповестяват публично финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации. Така ARPharM се присъединява към инициативата на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която прие своя Кодекс за оповестяване през юни 2013 г.

На 24 юни 2013 г., Общото събрание на EFPIA официално прие Кодекс за оповестяване на EFPIA.

При приемането на Кодекса, от компаниите-членки на EFPIA се изисква да го приложат до 2016 г., в който момент те ще направят публични наличните плащания и трансфери на стойност, направени до медицински специалисти и здравни организации от предходната 2015година.

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM. 

bottom of page