top of page
1.jpg

През ноември 2013 г., Общото събрание на ARPharM прие свой Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, прилагайки принципите на Кодекса на EFPIA "Прозрачност на отношенията с медицинските специалисти".

Оповестяване

Прозрачността създава доверие!

През ноември 2013 г., Общото събрание на ARPharM прие  свой Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, прилагайки принципите на Кодекса на EFPIA "Прозрачност на отношенията с медицинските специалисти".

С новия кодекс, всички бъдещи предоставяния на стойност от страна на фармацевтичната промишленост, на лекари и други медицински специалисти, както и на организации в сферата на здравеопазването, ще се оповестяват публично.

Цялостната прозрачност насърчава още по-голямо засилване на доверието на пациентите в решенията за предписание на лекаря.

За кода за оповестяване

Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия, здравните специалисти (HCP) и здравните организации (HCO) е в името на пациентите. Това е партньорство, което доведе до създаването на нови ваксини и лекарства. Партньорство, което насърчава иновациите, подобряващи живота на пациентите. Пациентските организации (PO) също играят съществена роля в европейското здравеопазване: от превенцията и осведомеността, през научноизследователската и развойна дейност, регулаторните и ОЗТ решения, до дизайна на услугите и измерването на резултатите.​

Внасянето на по-голяма прозрачност в тези вече добре регулирани и жизненоважни взаимоотношения, изгражда разбиране за сътрудничеството между индустрията, медицинските специалисти, здравните и пациентски организации, в контекста на нарастващите обществени очаквания за прозрачност, като адресира директно обществените опасения относно взаимодействията между медицинската общност и фармацевтичната индустрия.

Предимства

Сътрудничеството между фармацевтичните компании и лекарите е доказало важността си и сега е регулирано от ясни принципи, залегнали в наредби и кодекси. Прозрачността, преди всичко, създава допълнително доверие във вече доказани партньорства. Посредством кодексите за оповестяване стават прозрачни и проследими финансовите взаимоотношения на компаниите, членуващи в Асоциацията, с лекарите, здравните специалисти и организации.

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM. 

bottom of page